Newly added Online Programs

Tekkie Uni

קידוד לילדים

June 24, 2017
הצטרף לפגישות הצוות שלנו באימון חי וללמוד את כל הכישורים והכלים החיוניים הדרושים לך כדי לקבל יתרון על ביצוע אפליקציות.

William Woods University

מנהל מחלקת הבריאות

June 21, 2017
היכונו לתפקיד מנהיגות בתחום הבריאות ההולכת וגדלה באמצעות ניסיון בעולם האמיתי ובקורסים מעשיים.

Lloyd's Maritime Academy

תעודה במשפט ימי וחוזי משלוח

June 22, 2017
הבנת חוזים רגולטוריים ומסחריים בתעשיית הספנות. לפתח את הידע שלך על המסגרות הבינלאומיות הרגולטוריות החוזיות כי ביסוד התעשייה הימית במשך 12 שבועות של מחקר במשרה חלקית.

אוניברסיטאות במדינת ישראל

שנה מיקום

אפשרויות לימוד מקוונות